Presidential Secretariat of Sri Lanka

ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව

අංක 2115/12 හා 2019.03.18 දිනැති අති‍ විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් 2019.03.25 වන දින සිට වසර 02 ක කාලසිමාවක් සදහා ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (2) අනුව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පහත සඳහන් නිලධාරින්ගෙන් සමන්විතව ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කර ඇත.

සභාපති

එස්. රනුග්ගේ මහතා

සාමාජික

සී.පි. සිරිවර්ධන මහතා
ආචාර්ය දමිතා ද සොයිසා මිය
ලලිත් කන්නන්ගර මහතා
ජනක සුගතදාස මහතා
විත්‍රාංගනි වාගීස්වර මිය
වන්ද්‍රාණි සේනාරත්න මිය
කිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා
ජී.එස්. එදිරිසිංහ මහතා
එම්.සි. වික්‍රමසේකර මහතා
වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා
ඩී. අබේසූරිය මහතා
ලෙස්ලි ෂෙල්ටන් දේවේන්ද්‍ර මහතා

ලිපිනය –

ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභා‍ව
කාමර අංක 2-116, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
දුරකථන අංක/ෆැක්ස්  අංකය – 0112669134

විද්‍යුත් තැපැල   –nsccc16@gmail.com

ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා  කොමිෂන් සභාවේ විධායක කාර්ය මණ්ඩලය  පහත පරිදි වේ

තනතුර නම දුරකතන අංකය
ලේකම් අනුර ජයවික්‍රම මහතා 0112676512
උපදේශක එම්.ඒ. ධර්මදාස මහතා 0112686423
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් කේ.එම්. ඩබ්ලිව්. ප්‍රියදර්ශනි මිය 0112686423
එම්.ඩි.අයි.බී. ගමගේ මිය 0112691137
සහකාර ලේකම් එම්.ඩී.එස්. ප්‍රසාදිනි මෙනවිය 0112686423
කේ.එච්.එල්. කොඩිතුවක්කු මිය 0112676514
ටී.එස්. කරස්නාගොඩ මිය 0112696364
කේ.ඩබ්ලිව්.එල් ආටිගල මිය 0112673412
ටී.යු.ජී. රත්නායක මෙනවිය 0112676514

 

මෙම කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය භාරය පහත පරිදි වේ.

අ.         සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ එක් එක් ආයතන සඳහා දැනට අනුමත කර ඇති කාර්ය මණ්ඩල යළි සමාලෝචනයට ලක්කොට පළාත් සභා ඇතුළු සමස්ත රාජ්‍ය අංශයේ එක් එක් ආයතන සඳහා ප්‍රශස්ත කාර්ය මණ්ඩලයන් යෝජනා කිරිම.

ආ.        රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායීත්වය ඉහළ නංවමින් ඉලක්ක අභිමතාර්ථයන් ඉටු කර ගත හැකි පරිද්දෙන් හා ඒවා ඇගයීමකට ලක්කළ හැකි ලෙසින් කළමනාකරණ විධික්‍රමය හා පරිපාලන රටාව නව පරිවර්තනයකට ලක් කිරිමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරිම.

ඇ.        යහපාලන  සංකල්පය මත පදනම් වු වත්මන් සුවිශේෂ ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රවාහයට උචිත වනසේ රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප්, වේතන, වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා, වෙනත් විවිධ දිරි කාරක (ඵලදායි තත්ත්ව කව දීමනා ආදි) තීරණය කිරිමේ හා සකස් කීරිමේ නව්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස්කිරිම.

ඈ.        ඉහත පුර්විකාවේ සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, පළාත් රාජ්‍ය සේවය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයද, රාජ්‍ය සංස්ථා, රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන් හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ඇතුළු අර්ධ රාජ්‍ය අංශයද, ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව සහ රාජ්‍ය බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ද, සන්නද්ධ සේවාවන්, විශ්ව විද්‍යාල හා සිය කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් හා පාරිශ්‍රමික පිරිවැය ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් ලෙස සැලකිය යුතු බවට නීතියෙන් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති සුවිශේෂි ආයතන ද, සඳහා යෝග්‍ය වැටුප හා වේතන ව්‍යුහයක් හඳුන්වා දීම සඳහා සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම.

ඉ.         ඉහත (ඈ) හි සඳහන් ආයතන ද ඇතුලත් වන සමස්ත රාජ්‍ය අංශය කෙරෙහි පෞද්ගලික අංශය කෙරෙහිත් ශ්‍රම සම්පත යොමු කිරිමේදි ඇතිවිය හැකි අහිතකර තරඟකාරිත්වය වැලැක්වීම සඳහා යෝග්‍ය වු ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් නිර්දේශ කිරිම.

ඊ.         උක්ත (ඉ) හි සඳහන් පරිදි ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කොට ක්‍රියාත්මක කරන තෙක්, මීට පෙර පැවති වැටුප් කොමිෂන් සභා නිර්දේශ අනුව හෝ අංක 06/2006 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ සහ අංක 30 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ දී හදුනාගෙන ඇති වැටුප්, කාර්ය මණ්ඩල හා සේවා ව්‍යවස්ථාවන්ට අදාළ ගැටළු මෙන්ම කරනු ලැබ ඇති වැටුප් වැඩි කිරිම් නිසාවෙන් දැනට පැන නැගී ඇතියි හඳුනා ගනු ලබන වැටුප් විෂමතාවන් අවම කිරිමට අවස්ථාවෝචිත පරිදි අවශ්‍ය පියවර ගැනීම හා බේරුම්කරුවකු ලෙස ක්‍රියා කිරිම. එහිදි සෑම විටම ඉදිරියේදි සකස් කරනු ලබන ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය ඉලක්ක කර ගනිමින් විසදුම් ලබාදීමට කටයුතු කිරිම.

උ.        රාජ්‍ය සේවයේ වරින් වර සිදුවන වැටුප් වැඩිවීම් වලට අනුගාමී ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේදි හෝ විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනයන් සිදු කිරිමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම සහ විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තන ගැටළු නිරාකරණය කිරිම.

ඌ.       රාජ්‍ය සේවාව සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරිම සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම.

Visits: 6520

Most popular