Presidential Secretariat of Sri Lanka

සහල් සහ ගැසට් කරන ලද අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල උපරිම සිල්ලර මිල ගැන ජනපති තදින් සිටී

ප්‍රකාශිත උපරිම සිල්ලර මිල බලාත්මක කිරීමට සහ වෙළෙඳ පොළ මගඩිවලට පාරිභෝගිකයන් ගොදුරුවන උත්සව සමයේ දී අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ නොකඩවා වෙළෙඳ පොළට සැපයීම සහතික කිරිමට අවශ්‍ය කඩිනම් පියවර ගන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට දැනුම් දෙයි.

සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98ක් ලෙසට පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් මෑතකදී ගැසට් කරන ලදී. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මේ තීරණය ගන්නා ලද්දේ ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවන් සමග සාකච්ඡා කොට රට තුළ පවත්නා තොග තත්ත්වය සහතික කර ගeනීමෙන් අනතුරුවය.

ප්‍රධාන වී මෝල් හිමියෝ මේ මිල සිය සහල් පැකට්වල සඳහන් කරන බවට සහ සිල්ලර බෙදාහැරීම් ජාලය තුළ එම මිලට සහල් විකුණන බවට සහතික වූහ. කෙසේ වුවද බොහෝ ස්ථානවල එය සිදු නොවන බවට පැමිණිලි ලැබී තිබේ. එබැවින් වෙළෙඳ පොළ සැපයුම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කරමින් හා සහල් සැපයුම් මධ්‍යස්ථානවල තොග පරීක්ෂා කර දෛනිකව ඒවා මුදා හැරීම සඳහා කණ්ඩායමක් පත්කරන ලෙසට පාරිභෝගික අධිකාරියට නියෝග කර ඇත. පිටකොටුවේ සහ සෙසු ප්‍රධාන වෙළෙඳ පොළවල සහල් සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය කඩිනම් පියවර ද අධිකාරිය විසින් ගත යුතුය.

සහල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා රජය විසින් උපරිම ප්‍රයත්න දැරීම වී මෝල් හිමියන් සහ වෙළෙඳුන් අගය කළ යුතුය. අනවශ්‍ය ලෙස සහල් ආනයනය හෝ වෙළෙඳ පොළ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා වෙනත් ආකාරයේ රජයේ මැදිහත්වීම් සඳහා බල නොකෙරෙන පරිදි වී වෙළෙඳ පොළෙහි සැපයුම් තත්ත්වය සහතික කිරීම වී මෝල් හිමියන්ගේ සහ වෙළෙඳුන්ගේ වගකීමකි.

2019- 2020 මහ කන්නය ආරම්භ වී ඇති  හෙයින් සහ අස්වැන්න 2020 ජනවාරි මාසයේ සිට අපේක්ෂා කරන හෙයින්, උත්සව සමය තුළ දැරිය හැකි මිලකට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව පාරිභෝගිකයන්ට සපයන අතරම, සිය වගාවන් පුළුල් කර ගැනීමේ උපරිම අවස්ථාව ගොවීන්ට ලැබිය යුතුය. සැපයුමේ හිඟයක් පිළිබඳව බිය විමට හේතුවක් නැත. වෙළෙඳ පොළ තරඟකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ මේ කාලය තුළ විශේෂයෙන් නාගරික සහ වතු කම්කරු ජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට තිරිඟු පිටි ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසිම සඳහා තිරිඟු පිටි ආනයනය මත පනවා තිබූ සිමා ද රජය විසින් ලිහිල් කර ඇත.

රජය දැනටමත් වැට් බද්ද  15% සිට  8% දක්වා පහත දමා ඇති අතර 2% ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද සහ අනෙකුත් වක්‍ර බදු ඉවත් කර ඇත්තේ එක් අතකින් ජිවන වියදම අඩු කිරීමේ අරමුණෙන් සහ අනෙක් අතට රට තුළ සැපයුම්  ප්‍රවර්ධනය පිණිස ව්‍යාපාර හිතකර වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහාය. ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිවේදනය කර ඇති ආර්ථික සේවා ගාස්තු ඉවත් කිරීම සහ වෙනත් සහන හේතුවෙන් ද සහල් හිමියන්ට සහ වෙළෙඳුන්ට ප්‍රතිලාභ අත් වේ.

කෙසේ වුවද ඇතැම් භාණ්ඩවල මිල සතුටුදායක ලෙස පහත ගොස් නොමැති බවට නිරීක්ෂණය වී ඇත. ආහාර ද්‍රව්‍ය, ආලේපණ ගොඩනැඟිලි අමුද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් බොහෝ භාණ්ඩවල මිල ගණන් මඟින් අදාළ මිල පහත දැමීම් පිළිබිඹු විය යුතුය. එබැවින් එවන් භාණ්ඩ සැපයීමෙහි නිරත සියලුම කණ්ඩායම් රැස්කර මේ ප්‍රතිලාභ පාරිභෝගිකයන් වෙත ලැබීමට සළස්වන ලෙසත්, නිසි පදනමක් මත ඵලදායී ලෙසට වෙළෙඳ පොළට සන්නිවේදනය කරන ලෙස;a අධිකාරිය වෙතින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Add comment

Most popular