Presidential Secretariat of Sri Lanka

அறிவிப்புகள்

DateNameDownload
13/05/2023கவனிக்கவும்Download
28/11/2023பொதுமக்களிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ
பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு அழைப்பு,
அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புகள் மற்றும்
பிற ஆர்வமுள்ள கட்சிகள்
Download

Most popular